Asia On-Road Championship Round 2 2017 is done! Team Xpress is very satisfied with our overall result! We will keep going to execute our racing passion! Thank u!

一連幾日AOC賽事順利結束,呢轉其他大廠派出嘅明星級車手技術實在太強,但Team Xpress 非常滿意我地整體嘅成績。Team Xpress 想喺呢度多謝各位Xpress車手&車花車主。全靠您地嘅支持同參與,先有一個咁開心嘅賽事日!仲有要多謝您地幫手證明咗土炮廠仔嘅出品都有一定嘅質素、有一定嘅戰鬥力!Xpress 會繼續改良產品,會同香港其他RC生產商一齊努力將香港嘅品牌帶到國際!多謝各位!

 

xpress xq1 aoc

Modified Touring A-Main Results
A1 Akio Sobue
A2 Naoto Matsukura
A3 Alexander Hagberg
A4 Jillies Groskamp
A5 Nicholas Lee
A6 Dominic Quek
A7 Andy Moore
A8 Fai Ho
A9 Ray Poon
A10 Gary Huang

xpress xq1

Modified Touring B-Main Results
B1 Chan Chau Man
B2 Azri Amri
B3 Shu Fai IP
B4 Hay Lai
B5 Dominic Quek

 

Super Stock 13.5 A-Main Results
A1 Ian Lee
A2 Naoya Morita
A3 Keith Chui

execute xq1 aoc

Super Stock 13.5 B-Main Results
B1 Pong Pong

B2 Jimmy So
B3 Simon To

 

xq1 touring

Stock 13.5 GT A-Main Results
A1 Kit Chau
A2 Edward Wong
A3 CY Leung